ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ด่วน!!! แจ้งนักศึกษา รหัส 61 ที่ขาดส่งเอกสารรายงานตัว 
รายละเอียด : ให้นักศึกษา เข้าปี 2561 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ส่งเอกสารรายงานตัวด่วนนนน หากไม่ส่งนักศึกษาจะขาดคุณสมบัติในการเข้าเรียน และจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 28-08-2018 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 345 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย