ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้และทักษะ สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้า รหัส 60 (รอบตกค้าง) 
รายละเอียด :

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 09-08-2017 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 294 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย