ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการสอบปริทัศน์ ภาคเรียนที่ 3/2554 
รายละเอียด : สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัย เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้งได้แนบเวลาและสถานที่สอบสำหรับแต่ละกลุ่ม ขอให้นักศึกษาดูและดำเนินการสอบอย่างพร้อมเพียงกัน
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 23-04-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 471 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย