ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ด่วน!!! ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
รายละเอียด : ขยายการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2559 ถึง 28 ก.พ.60 ติดต่อชำระได้ที่กองคลัง เวลา 8:30-15:00 น.เท่านั้น***หากพ้นกำหนดนี้นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 11-03-2017 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 130 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย