ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนัดสอนชดเชยรายวิชา PA2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ Section AA 
รายละเอียด :

แจ้งขอนัดสอนชดเชย
 รายวิชา PA2302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ  Section AA เนื่องจาก 
รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง จะไปราชการที่จังหวัดนครปฐม 
ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2560 จึงไม่สามารถสอนได้ 
ดังนั้นจึงขอนัดสอนชดเชยวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
ห้องประชุมพยอม

 - แต่งกายชุดสุภาพ
 - สอนเนื้อหาที่จะสอบกลางภาค


   
ผู้ประกาศข่าว : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
วันที่ประกาศ : 17-02-2017 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 187 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย