ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
รายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. อัตราค่าจ้างคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งตามเอกสารแนบ

ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 กุมภาพันธ์ 2560http://personnel.crru.ac.th/psn_site/jobs/329

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 06-02-2017 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 175 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย