ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 
รายละเอียด : ประกาศ....ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 ประกาศผลการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา รหัส 59 ดังนี้
 รอบที่ 1 หลักสูตร 60 ชม. (วันที่ 31 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2559) 
 รอบที่ 2 หลักสูตร 45 ชม. (วันที่ 28 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2559)
 http://human.crru.ac.th/TEST/test_OET1-2.pdf
  ********************************************************************
 นักศึกษาที่ผ่านการอบรม รอบที่ 1 สามารถลงทะเบียนทดสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET รายละเอียดดังนี้
 ********************************************************************
 วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนสอบซ่อม (ระบบออนไลน์ 24 ชม.) http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx 
  ...............................................................................................
 วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2560 ชำระค่าลงทะเบียนสอบ 
  เวลา 08.30-14.00 น.
 ณ ศูนย์ภาษา อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ...............................................................................................
 วันที่ 1-3 มีนาคม 2560 เข้ารับการทดสอบ ณ ห้อง 127 ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์
 ...............................................................................................

  ***หมายเหตุ นักศึกษาที่ผ่านการอบรม รอบที่ 2 
สามารถขอรับคะแนนเพิ่มในการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนจบ EET 
ซึ่งศูนย์ภาษาจะประกาศสอบให้ทราบอีกครั้ง

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 03-02-2017 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 143 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย