ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ...ศูนย์ภาษา ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียด : ประกาศ...ศูนย์ภาษา 
ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2560 ลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา EET เป็นกรณีพิเศษ 
รายละเอียดดังนี้
 -------------------------------------------------------------------------------
 1. ลงทะเบียนเข้าทดสอบ วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2560
http://e-eng.crru.ac.th/register/Login.aspx
 ...............................................................................................
 2. ชำระค่าลงทะเบียนสอบ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 ...............................................................................................
 3. ดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 03-02-2017 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 148 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย