ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ รายชื่อสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รายละเอียด : นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/pub_web/registers/department59.php
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 01-12-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 212 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย