ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ กำหนดสอบปริทัศน์งานวิจัย 
รายละเอียด : ประกาศ!! สำนักวิชาฯ ได้กำหนดการสอบปริทัศน์งานวิจัยทุกกลุ่มในภาคเรียนที่ 3/2554 คือวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบและเวลาสอบของแต่ละกลุ่ม สำนักวิชาฯ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป...
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 04-04-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 272 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย