ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งคะแนนสอบกลางภาค วิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป Section AA 
รายละเอียด : คะแนนนี้เฉพาะข้อสอบปรนัย

   
ผู้ประกาศข่าว : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
วันที่ประกาศ : 12-11-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 527 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย