ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศคะแนนกลางภาค LA2511 section AE 
รายละเอียด : คะแนนเต็มข้อสอบ 76 คะแนน เก็บ  30  คะแนน (ช่องสีฟ้า)
คะแนเต็มจิตพิสัย 7 คะแนน เก็บ 7 คะแนน (ช่องสีขาว)
คะแนนหัก  หักจากระดาษคำตอบและการทำข้อสอบ (ช่องสีเหลือง)
คะแนนะหัก  หักจากใบเซ็นชื่อที่ไม่เขียนเลขที่ข้อสอบ (ช่องสีส้ม) 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 08-11-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 607 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย