ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สอบ นสต. 5,000 นาย 
รายละเอียด :
รับสมัคร สอบ นสต.  5,000นาย
ภาค1 https://goo.gl/65YIwO
ภาค2 https://goo.gl/DdVgMc
ภาค3 https://goo.gl/sQ8fC9
ภาค4 https://goo.gl/vdY13W
ภาค5 https://goo.gl/ELhOJL
ภาค6 https://goo.gl/BgogIZ
ภาค7 https://goo.gl/JHCvuT
ภาค8 https://goo.gl/9nwlaF
ภาค9 https://goo.gl/W8RyAS
ศชต. https://goo.gl/qrZILv
ตชด. https://goo.gl/E81bNY
บชน. https://goo.gl/ul0iID

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 07-11-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 90 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย