ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559 
รายละเอียด : แจ้งกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -25 พฤศจิกายน 2559 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก
 http://www.lcrru.crru.ac.th

   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 27-10-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 947 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย