ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศคะแนนสอบกลางภาควิชา SOT 2504 กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย 
รายละเอียด : ตรวจสอบคะแนนด้วยนะครับ พร้อมประเมินตนเอง มีข้อสงสัยติดต่อผู้สอนโดยตรง 
คะแนนเต็มเนื้อหาสอบทั้งหมด  69 ข้อ และ จิตพิสัย 6 ข้อ 

   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 25-10-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 270 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย