ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE 
รายละเอียด : ด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการประกวดออกแบบโลโก้ และประกวดเรียงความในวาระครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE 
    เพื่อให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอย่างกว้างขวาง กรมสุขภาพจิต เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดฯ โดยอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารที่แนบ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิ้งข้างล่างครับ      
   
ผู้ประกาศข่าว : สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
วันที่ประกาศ : 24-12-2011 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 337 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย