ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
รายละเอียด : อาจารย์ ดร.ประยูร อิมิวัตร์ ขอเชิญนักศึกษาที่มีรายชื่อดังไฟล์แนบมาประชุมพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้องเรียน ป.โท ชั้น 3 ตึกสำนักวิชาฯ
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 30-08-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1421 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย