ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ 
รายละเอียด : เปลี่ยนห้องสัมมนาระหว่างฝึกฯ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน 3/2554 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 จากห้องเอื้องมัจฉาเป็นห้อง 2650 (ห้องเอื้องเงิน) ตึก 26 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 19-03-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 470 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย