ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559 
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EC1105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2559 ครับ  ให้ปริ้นคำอธิบายรายวิชาที่อัพโหลดในเว็บสำนักวิชาฯ เพื่อใช้ประกอบการเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้ (23 ส.ค.59) โดยหนังสือเรียนสามารถซื้อได้ในวันอังคารที่ 23 ส.ค.59 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากข้างล่างประกาศนี้หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/pub_web/prakaisri.php
   
ผู้ประกาศข่าว : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
วันที่ประกาศ : 22-08-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1256 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย