ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งการกระจายข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียด :

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนสอบของอาจารย์เนรมิตร จิตรรักษาประจำภาคเรียนนี้ คือ 1. ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไปหรือปากกาหมึกดำหรือน้ำเงิน 2. ยางลบดินสอ หรือน้ำยาลบคำผิด เพื่อใช้ลบกระดาษคำตอบกรณีต้องการแก้ไขข้อสอบ ไม่แนะนำให้ใช้ยางลบ ๆ ปากกา เพราะจำทำให้กระดาษาคำตอบขาดได้

ข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 3 สอบวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีจำนวน 105 ข้อ ดังรายละเอียดที่แนบมานี้


   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 25-07-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 587 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย