ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศกำหนดการสอบแก้ F ในภาคเรียนที่ 2/2554 
รายละเอียด : ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
เรื่อง  กำหนดการสอบซ่อมในรายวิชาที่ได้ผลการเรียน F
ภาคเรียนที่ 2/2554  วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม  เวลา 15.30 - 17.30 น. รายละเอียดห้องดูตามเอกสารแนบ
            
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 27-02-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 465 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย