ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพยอม โดยมีกำหนดการอบรมดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ
หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดนักศึกษาถูกระเบียบครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ
วันที่ประกาศ : 16-06-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 897 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย