ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาที่มาทำเรื่องขอหนังสือ ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน วิชา PA3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาที่มาทำเรื่องขอหนังสือ ขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน วิชา PA3302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ สามารถมาติดต่อรับเอกสารหนังสือฯ ได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
วันที่ประกาศ : 15-06-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 912 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย