ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งกำหนดการ อบรมงานสารบรรณ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รายละเอียด : แจ้งนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมงานสารบรรณ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพยอม โดยมีกำหนดการอบรมดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์กัณณพงศ์ ศิริเขตต์
วันที่ประกาศ : 13-06-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1096 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย