ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : กำหนดการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 
รายละเอียด : โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 (ทุกคนต้องเข้าร่วมอบรม)
ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2559
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เริ่มเวลา 16.30 - 20.20 น.
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 เริ่มเวลา 17.00-20.20 น.
ห้องอบรมจะแจ้งให้ทราบตอนลงทะเบียนอบรมค่ะ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องเวลากระทบกับการทำงานพิเศษให้มาพบอาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง วันที่ 20 มิถุนายน 59 ตอนเย็นค่ะ
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ชุติมา ปัญญาหลง
วันที่ประกาศ : 08-06-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 699 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย