ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ กำหนดการสอบแก้ I,M รายวิชา LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน และ LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์ดิเรก จันทร์ธิมา) 
รายละเอียด : "ให้นักศึกษาที่ติด I,M ในรายวิชา LA3503 กฎหมายลักษณะพยาน และ LA3506 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (อาจารย์ดิเรก จันทร์ธิมา) ทั้งนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์ - ศุกร์)และนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์ - อาทิตย์) สอบแก้ I,M ในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมพยอม" ทราบแล้วบอกต่อ
   
ผู้ประกาศข่าว : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
วันที่ประกาศ : 28-05-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 1002 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย