ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
รายละเอียด : วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เรียนตามปกตินะคะ

รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
   
ผู้ประกาศข่าว : รองศาสตราจารย์ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง
วันที่ประกาศ : 15-03-2016 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 365 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย