ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการรัฐกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 
รายละเอียด : - การเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "นักรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" กำหนดส่ง วันที่ 15 มีนาคม 2559
- การกล่าวสุนทรพจน์ กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559
- การแข่งขันโต้วาที ประเภททีม 3 คน กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559
- การแข่งขันตอบปัญหา แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ทีม ทีมละ 3 คน กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559
- การจัดนิทรรศการ กำหนดส่งใบสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2559ทั้งนี้นักศึกษาสามารถมารับใบสมัครและกระดาษเขียนเรียงความได้ที่ พี่ประกาศิต (ห้องสำนักงาน ชั้น 2)
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 15-03-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 405 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย