ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ น.ศ. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
รายละเอียด : เก่งภาษา หางานง่าย ในยุค AEC
โครงการดีๆสำหรับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ประกาศให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน!!!
เข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษก่อนจบของทางมหาวิทยาลัย
ในวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปล.การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีผลต่อการลงทะเบียนในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 03-02-2016 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 297 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย