ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศคะแนน ทั้งหมด ของรายวิชากฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2558 
รายละเอียด : ขอประกาศคะแนนเพื่อแจ้งให้ทราบ นักศึกษาอ่านคำชี้แจงอีกครั้งและสรุป ให้ละเอียด
คะแนนที่ประกาศเป็นคะแนนดิบ และสามารถคิด เป็นคะแนนรวม 95 คะแนนอีก 5 คะแนนจะขอสงวนไว้เป็นอำนาจของ ผู้สอน

ที่สำคัญถ้าใครต้องการสอบใหม่ ให้ แจ้งความจำนงค์ได้ที่  http://goo.gl/forms/MSYDPAco8U นี้
และหรือติดต่อผ่านทาง Facebook  โดยเฉพาะผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่อขอสอบ วันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.
สำหรับกรณีที่นักศึกษาชั้นปีอื่นให้สอบวันที่ 5 มกราคม 2559 

ใครมีปัญหาอื่นใดนอกจากนี้ให้ติดต่อโดยตรง ทางFacebook หรือ โทร 0819928877 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 09-12-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 942 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย