ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แบบฝึกหัด วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย 
รายละเอียด :      ให้นักศึกษาดาวน์โหลด ไฟล์แบบฝึกหัด ทบทวนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทย 
และดูเฉลยได้ที่บอร์ดหน้าห้องพักอาจารย์หรือหน้าบันไดชั้น ๒ หากนักศึกษาไม่สะดวกให้นักศึกษามาติดต่อรับแบบทดสอบได้ที่ห้องพักอาจารย์ในวันพรุ่งนี้ (9 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.)   ทำแล้วไม่ต้องส่ง
    แผ่นสุดท้ายเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนการร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ 17  และการสอบจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องอินทนิล (หมู่3 ,4)กับพยอม (หมู่1,2,5,6)  ใครมีปัญหาติดต่อที่ผมโดยตรงนะครับ                                  
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 10-12-2011 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 825 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย