ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งนักศึกษาชั้นปี 1 (เข้าปี 2558) ที่ยังส่งเอกสารการหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีไม่ครบ 
รายละเอียด : นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้นำเอกสารหลักฐานการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ไปส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 11-08-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 428 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย