ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายชื่อกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 4 ภาคเรียนที่ 1/2558 
รายละเอียด : นักศึกษากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวด้วยครับ

   
ผู้ประกาศข่าว : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
วันที่ประกาศ : 27-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 432 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย