ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3  ที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และวัน เวลา สถานที่ สอบสารนิพนธ์
   
ผู้ประกาศข่าว : นางสาวน้ำฝน นันทะสิงห์
วันที่ประกาศ : 27-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 915 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย