ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งการเปิด-ปิด ประตู 2 (บ้านป่าแฝก) 
รายละเอียด :
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 21-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 909 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย