ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังแนบให้มารับวุฒิบัตร การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสำนักวิชาฯ 
รายละเอียด : ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้มารับวุฒิบัตรได้ที่ห้องสำนักงานสำนักวิชาฯ (ติดต่อพี่ประกาศิต)
   
ผู้ประกาศข่าว : นายประกาศิต เซ่งเฮ่อ
วันที่ประกาศ : 21-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 461 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย