ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศคะแนนสอบกลางภาค วิชากฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียด : ประกาศคะแนนสอบ เต็ม 90 ข้อ จิตพิสัย 10 คะแนน  

จาก90 คะแนน จะถูกคิดเหลือ 40 คะแนน  และ ที่แจ้งจำแนกเป็นหัวข้อ จิตพิสัย 10 คะแนนเต็ม 

   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 08-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 527 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย