ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : โครงการเพาะเมล็ดพันธ์ุจิตอาสา กฟผ. ครั้งที่ 7 
รายละเอียด : 1. โครงการ เยาวชน กฟผ. พัฒนาโรงเรียนและชุมชนบ้านปงแท่น
2. โครงการจิตอาสาเหนือ-ใต้สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 พัฒนาชุมชนและโรงเรียน จ.ตรัง

   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพวรรณ ธรรมสิทธิ์
วันที่ประกาศ : 06-07-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 173 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย