ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ติด I และนักศึกษาที่ต้องสอบใหม่รายวิชาแนวคิทฤษฏีการปกครองท้องถิ่นและกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
รายละเอียด : นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ บุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ต้องติดต่อ หากไม่สามารถติดต่อได้ตามเวลาที่กำหนด ให้ติดต่อเร็วที่สุด เพราะจต้องส่งเกรดภายใน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558  
สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อแสดงว่า ผลการเรียนของท่านอยู๋ในระดับ A , B+, B , C+ , C , D+ หรือ D ลุ้นกันต่อไป ผมส่งแล้วแต่ระบบคงอยู่ระหว่างการ UPDATE ข้อมูล นะครับ 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 05-06-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 758 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย