ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร งานบุปผชาติ 
รายละเอียด : ตามที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในกิจกรรมของงานจัดทำรถบุปผชาติเนื่องในเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ประจำปี 2555
ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันาวาคม 2554 นั้น ขณะนี้รายชื่อต่าง ได้ทำการตรวจเช็คจึงขอให้นักศึกษาทำการตรวจสอบรายชื่อ จะได้จัดทำเกียรติบัตรให้นักศึกษาต่อไป 
ในการนี้หากมีรายชื่อนักศึกษาคนใดหายไปให้แจ้งที่ อาจารย์ได้โดยตรง หรือ ฝากชื่อไว้ที่
Facebook อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา เพื่อผมจะได้ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
หมายเหตุ ช่องที่ 1สีม่วง เป็นการช่วยทำรถ  ช่องที่3 ขีดสีเขียว คือผู้มาช่วยเดินขบวน 
ขอย้ำให้ช่วยดูชื่อเพื่อนที่ไปด้วยหายไปหรือไม่หรือใครไม่ไปแล้วมีชื่อบอกด้วยก็ดี 
เพราะผมหมายถึงสิ่งที่เรียกว่า "คุณธรรม จริยธรรม" ข้อที่หนึ่ง คือ "ความซื่อสัตย์" 
                               
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 06-02-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 604 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย