ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายละเอียด การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชาแนวคิดทฤษฏี การปกครองท้องถิ่น 
รายละเอียด : รายละเอียดการกระจายข้อสอบ แยกตามน้ำหนักเนื้อหา
ของรายวิชาแต่ละหัวข้อ 
 พรุ่งนี้เย็น พบกับ ข้อมู,เฉลยแบบฝึกหัด เกี่ยวกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นทั้ง 6 แบบ นะครับ 
ลองทบทวนทำสรุปก่อน นะครับ

ที่สำคัญ ทั้งหมดนี้คือประมาณจำนวนข้อนะครับ คลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยอย่าว่ากัน 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 18-04-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 593 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย