ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายละเอียดการส่งรายงานวิจัย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2557 
รายละเอียด :
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
วันที่ประกาศ : 08-04-2015 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 347 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย