ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : รายละเอียดการเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2557 
รายละเอียด : ให้นักศึกษาเข้าไปดูรายละเอียดได้จาก https://pub.crru.ac.th/pubadm2014/formdownload.php
โดยให้ดูรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข้อที่ 2-4 
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 31-03-2015 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 392 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย