ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์  
รายละเอียด : แจ้งเรื่องนัดสอนชดเชย รายวิชา PA4902 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
Section AC เรียนวันศุกร์ คาบ 1-4 เวลา 08.00-12.00 น.
ให้มาเรียนวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น. ห้องอินทนิล ครับ

อ.ณัฐพงศ์ รักงาม
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ณัฐพงศ์ รักงาม
วันที่ประกาศ : 30-03-2015 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 275 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย