ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
รายละเอียด : มีผลบังคับใช่ วันที่  25  มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ทางด้านการบริหารรัฐกิจครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์ปฐมทัศน์ บรรณาเลิศ
วันที่ประกาศ : 25-01-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 333 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย