ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศ กำหนดการปฐมนิเทศ วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 3/2554 
รายละเอียด : นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียนที่ 3/2554 ให้มาปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09:00-12.00 น. ณ ห้องเอื้องมัจฉา (หอสมุดใหม่) พร้อมแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับหนังสือส่งตัวฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบจะมีผลต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 30-01-2012 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 588 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย