ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : เอกสารสรุปข่าวการเมืองและเกร็ดความรู้ 
รายละเอียด : ขอให้นักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา การเมืองการปกครองและกฎหมายไทย วันศุกร์ คาบ1-3 (วิชาพื้นฐาน) 
ที่จะต้องสอบในส่วนของสถานการณ์การเมืองไทยและเกร็ดความรู้เรื่องทีสุดของการเมืองไทย มาโหลดเอกสารได้ที่นี้ เอกสารมีจำนวน 16 หน้านะครับ อ่านดี ๆ  เอาสาระสำคัญ จำแน่นอน และ ขอนัดสอบวันที่ 24 มกราคม 2554 
เวลา 15.00-16.30 น. 

นักศึกษา Section AC และ AM สอบห้องเธียรเตอร์ อาคาร ศิลปะการแสดง อาคารเลขที่61 (ด้านหลังอาคารนิเทศศาสตร์ และสำนักบริการวิชาการแ่ก่สังคม) 
รายละเอียดตามแผนที่ http://map.cru.in.th/index.php?building_zone=5#

นักศึกษา Section AD และ AN สอบห้อง 2011  อาคาร 20  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ (อาคารเรียนรวม 3)  
            
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 23-01-2012 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 793 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย