ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ เรื่อง ประกาศผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
รายละเอียด : นักศึกษาที่ไม่ผ่านการทวนสอบและขาดสอบให้มาสอบในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องพยอม เวลา 15.30-17.30 น.
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 26-09-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 1243 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย