ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : เกมส์ และ การกระจายเนื้อหาข้อสอบ วิชา กฎหมายปกครองฯ 
รายละเอียด : ตามที่ได้เคยแจ้งว่าจะประกาศให้กระจายเนื้อหาข้อสอบ พร้อมเกมส์ทบทวนเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง
ขอให้นักศึกษาทบทวนและ ให้น้ำหนักการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบในวันพรุ่งนี้
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ 

และขอเรียนว่าข้อสอบมี 70 ข้อ ให้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาท
 
   
ผู้ประกาศข่าว : อาจารย์เนรมิตร จิตรรักษา
วันที่ประกาศ : 21-09-2014 
ไฟล์เอกสาร :  ดาวน์โหลด 

จำนวนคนอ่าน 769 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย