ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
Untitled Document
เรื่อง : ประกาศด่วน เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 
รายละเอียด : ประกาศด่วน!!! เปลี่ยนแปลงสถานที่การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ และห้อง 2011 เปลี่ยนเป็นหอประชุมกาสะลองคำ ส่วนวันและเวลาเหมือนเดิม

ปล. แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
   
ผู้ประกาศข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดวง สมณาศักดิ์
วันที่ประกาศ : 17-09-2014 
ไฟล์เอกสาร : -

จำนวนคนอ่าน 207 คน 

 


สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย